Vòi rửa bát KN1901C

Vòi rửa bát KN1901C

4.120

Vòi rửa bát KN1901C tiêu chuẩn Châu Âu

Vòi rửa bát KN1901C

4.120

Số lượng

Sản phẩm được bảo hành tại nhà khách hàng

Khi bảo hành, khách hàng phải cung cấp: Phiếu bảo hành (có ghi đầy đủ thông tin) và hóa đơn mua hàng.