Tủ lạnh KAD92HI31

Tủ lạnh KAD92HI31

167.200.000Giá niêm yết: 209.000.000

Tủ lạnh KAD92HI31 tiết kiệm năng lượng

Tủ lạnh KAD92HI31

167.200.000Giá niêm yết: 209.000.000

Số lượng

Sản phẩm được bảo hành tại nhà khách hàng

Khi bảo hành, khách hàng phải cung cấp: Phiếu bảo hành (có ghi đầy đủ thông tin) và hóa đơn mua hàng.