Máy rửa bát độc lập – 13 bộ RF 3E7DX-04

Máy rửa bát độc lập – 13 bộ RF 3E7DX-04

17.900.000Giá niêm yết: 23.900.000

Máy rửa bát độc lập – 13 bộ RF 3E7DX-04

Máy rửa bát độc lập – 13 bộ RF 3E7DX-04

17.900.000Giá niêm yết: 23.900.000

Số lượng

Sản phẩm được bảo hành tại nhà khách hàng

Khi bảo hành, khách hàng phải cung cấp: Phiếu bảo hành (có ghi đầy đủ thông tin) và hóa đơn mua hàng.