Máy giặt WAW28440SG

Máy giặt WAW28440SG

34.480.000Giá niêm yết: 43.100.000

Máy giặt WAW28440SG tiết kiệm năng lượng

Máy giặt WAW28440SG

34.480.000Giá niêm yết: 43.100.000

Số lượng

Sản phẩm được bảo hành tại nhà khách hàng

Khi bảo hành, khách hàng phải cung  cấp: Phiếu bảo hành (có ghi đầy đủ thông tin) và hóa đơn mua hàng.