Hút mùi TF 2003-700

Hút mùi TF 2003-700

3.784.000Giá niêm yết: 4.730.000

Hút mùi TF 2003-700 tích hợp hệ thống siêu êm

Hút mùi TF 2003-900
Hút mùi TF 2003-700

3.784.000Giá niêm yết: 4.730.000

Số lượng

Sản phẩm được bảo hành tại nhà khách hàng

Khi bảo hành, khách hàng phải cung cấp: Phiếu bảo hành (có ghi đầy đủ thông tin) và hóa đơn mua hàng.