Hút mùi kính cong 70cm EH-R506E7G

Hút mùi kính cong 70cm EH-R506E7G

4.411.500Giá niêm yết: 5.190.000

Hút mùi kính cong 70cm EH-R506E7G tiết kiệm điện năng

Hút mùi kính cong 70cm EH-R502E7T
Hút mùi kính cong 70cm EH-R506E7G

4.411.500Giá niêm yết: 5.190.000

Số lượng

Sản phẩm được bảo hành tại nhà khách hàng

Khi bảo hành, khách hàng phải cung cấp: Phiếu bảo hành (có ghi đầy đủ thông tin) và hóa đơn mua hàng.