Bộ xửng hấp vung kính Rubin Bio-Dunster

Bộ xửng hấp vung kính Rubin Bio-Dunster

1.536.000Giá niêm yết: 1.920.000

Bộ xửng hấp vung kính Rubin Bio-Dunster

Bộ xửng hấp vung kính Rubin Bio-Dunster

1.536.000Giá niêm yết: 1.920.000

Số lượng

Sản phẩm được bảo hành tại nhà khách hàng

Khi bảo hành, khách hàng phải cung cấp: Phiếu bảo hành (có ghi đầy đủ thông tin) và hóa đơn mua hàng.