Bếp từ EI-763S

Bếp từ EI-763S

16.950.000Giá niêm yết: 22.600.000

Bếp từ EI-763S tiết kiệm điện năng

Bếp từ EI-763S

16.950.000Giá niêm yết: 22.600.000

Số lượng

Sản phẩm được bảo hành tại nhà khách hàng

Khi bảo hành, khách hàng phải cung cấp: Phiếu bảo hành (có ghi đầy đủ thông tin) và hóa đơn mua hàng.