Bếp từ EI-633

Bếp từ EI-633

7.492.500Giá niêm yết: 9.990.000

Bếp từ EI-633 tiết kiệm điện năng

Bếp từ EI-633

7.492.500Giá niêm yết: 9.990.000

Số lượng

Sản phẩm được bảo hành tại nhà khách hàng

Khi bảo hành, khách hàng phải cung cấp: Phiếu bảo hành (có ghi đầy đủ thông tin) và hóa đơn mua hàng.