Bếp từ DI-750S

Bếp từ DI-750S

15.120.000Giá niêm yết: 20.160.000

Bếp từ DI-750S tiết kiệm điện năng

Bếp từ DI-750S

15.120.000Giá niêm yết: 20.160.000

Số lượng

Sản phẩm được bảo hành tại nhà khách hàng

Khi bảo hành, khách hàng phải cung cấp: Phiếu bảo hành (có ghi đầy đủ thông tin) và hóa đơn mua hàng.