Bếp 3 từ EH-IH536

Bếp 3 từ EH-IH536

15.725.000Giá niêm yết: 18.500.000

Bếp 3 từ EH-IH536 với công suất vượt trội

Bếp 3 điện từ EH-MIX545N
Bếp 3 từ EH-IH536

15.725.000Giá niêm yết: 18.500.000

Số lượng

Sản phẩm được bảo hành tại nhà khách hàng

Khi bảo hành, khách hàng phải cung cấp: Phiếu bảo hành (có ghi đầy đủ thông tin) và hóa đơn mua hàng.

Được tặng kèm Hút mùi EH-R506E7G