Ấm từ Inox Ronda 3,0L

Ấm từ Inox Ronda 3,0L

800.000Giá niêm yết: 1.000.000

Ấm từ Inox Ronda 3,0L

Ấm từ Inox Ronda 3,0L

800.000Giá niêm yết: 1.000.000

Số lượng

Sản phẩm được bảo hành tại nhà khách hàng

Khi bảo hành, khách hàng phải cung  cấp: Phiếu bảo hành (có ghi đầy đủ thông tin) và hóa đơn mua hàng.