Bếp từ Đức có ưu điểm gì mà được nhiều người chọn mua đến vậy?